JARO V POODŘÍ

*********POZNÁVAT A CHRÁNIT********
JARO V POODŘÍ
17. března 2018
SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV

POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÝKOLIV AVES

Trasa : Studénka NS Kotvice – Oderská lávka – PR Bažantula – soutok Mlýnky a Bílovky – Dřevěný mlýn – PR Rákosina – Jistebník U Matěje ……….cca 10-11 km
S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 40.-Kč (doprava, průvodce)

Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, 733726250)

ZAMRZLÝMI MOKŘADY V POODŘÍ

ZAMRZLÝMI MOKŘADY V POODŘÍ
4.ÚNORA 2018

SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV ( POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÁKOLIV ANURA)
Ramsarská úmluva, celý názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (francouzsky Convention de Ramsar, anglicky The Ramsar Convention on Wetlands) je smlouva, která byla uzavřena 2. února 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká ramsarské.
Po vzniku samostatné České republiky byl ustaven v roce 1993 Český ramsarský výbor. Zákon o přistoupení k celosvětové Ramsarské úmluvě přijala Česká a Slovenská Federativní republika 2. února 1990. Na území České republiky je vyhlášeno 14 významných mokřadů, první jsou ještě z období Československa

V roce 1993 byly vyhlášeny mokřady v Poodří (RS6) o celkové ploše 5450 ha

Trasa : Jistebník – NPR Polanská niva – Polanka n.Odrou ( U Machů) cca 7,25km

S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 30.-Kč
Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, 733726250)

********4 roční období v Poodří ******** ZIMA

OD KOZMICKÝCH LUK AŽ DO GARAGE

OD KOZMICKÝCH LUK ( Hlučínské jezero, Opava , EVL Děhylov – rybník Štěpán) AŽ DO GARAGE
3.ÚNORA 2018

SRAZ V 8:30 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV ( POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÁKOLIV ANURA)

RAMSARSKÁ ÚMLUVA

Ramsarská úmluva, celý názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (francouzsky Convention de Ramsar, anglicky The Ramsar Convention on Wetlands) je smlouva, která byla uzavřena 2. února 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká ramsarské.
Po vzniku samostatné České republiky byl ustaven v roce 1993 Český ramsarský výbor. Zákon o přistoupení k celosvětové Ramsarské úmluvě přijala Česká a Slovenská Federativní republika 2. února 1990. Na území České republiky je vyhlášeno 14 významných mokřadů, první jsou ještě z období Československa

Evropsky významná lokalita Jilešovice-Děhylov :

Předmět ochrany: populace modráska bahenního (Phengaris nausithous)

 

 

Trasa: Kozmické louky v zimě – Hlučínské jezero – řeka Opava – EVL Jilešovice Děhylov rybník Štěpán ( Garage) …………….cca 10-11 km

S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 40.-Kč

Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, +420733726250)

AKCE BUTEO – zimní sčítání káně lesní a káně rousné

14.1.2018

AKCE BUTEO – zimní sčítání káně lesní a káně rousné

Trasa A: Proskovice – Jistebník sraz 9:00 zastávka MHD Horní cesta (26,27)
Z: Ptáček 773151127

Trasa B: Jistebník –Polanka sraz 9:25 nádraží ČD Ostrava Svinov , nádraží Jistebník 9:50
Z: Mayer 733726250

Trasa C: Svinov – Polanka sraz 10:30 zastávka Fibichova (45,46)
Z: Fiala 604706233

Trasa D: Stará Bělá – Polanka
Z: M.Bömerová

Kdo bude mít zájem se zúčastnit akce, nahlaste se přímo zodpovědné osobě za trasu, vyhodnocení akce U Machů 12-13 hod.

Akce Brkoslav severní

ekocentrum ČSOP Ostrava
POZNÁVAT A CHRÁNIT
*otevřené oči *

Termín : 01.12.2017- 21.03.2018
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus )


V zimě k nám ze severu nepravidelně přilétají brkoslavi severní. Je to pták velký jako špaček s hustým opeřením a krátkým, žlutě zakončeným ocasem. Kostřec je šedý, na hlavě má pták chocholku. Cvrčivý hlas. Let je rychlý, podobný letu špačka. Živí se převážně hmyzem, ale s oblibou ozobává ovoce (bobule), zvláště v zimě. Je to jeden z mála ptáků, který požírá jmelí bílé, ochmet evropský a kalinu obecnou. Dožívá se průměrně pěti let. Je typickým ptákem severských oblastí, jeho hnízdní areál se rozprostírá od severní Skandinávie přes Sibiř, Dálný východ až po Aljašku a severozápadní část Severní Ameriky až k severozápadní hranici USA. Charakteristickým prostředím je pro něj jehličnatý les charakteru tajgy, kde si vysoko ve stromech staví hnízdo z lišejníků, drobných větviček, trávy a mechu. Hnízdí jednou za sezónu (květen až červen), snůška obsahuje 4-7 vajec. Vajíčka zahřívá samička, zatímco sameček jí pilně nosí potravu.

V případě, že se Vám podaří objevit hejno brkoslavů, dejte nám prosím zprávu na email : zo.csop.alces@email.cz

Pozorování brkoslavů severních.: kde – kdy – na čem a kolik brkoslavů severních jste pozorovali