Ukliďme svět, Ukliďme Česko

15.září – úklid vodního toku Zábřežka ZO ČSOP Alces – sraz 9:00 zastávka MHD Pískové doly kontakt: Iva Weissová (775 168 416)

16.září – cyklostezka Jistebník – Polanka NPR Polanská niva ZO ČSOP Alces – sraz 8:30 nádraří ČD Ostrava Svinov Jih kontakt : Daniel Ptáček ( 773 151 127)

LÉTO V POODŘÍ

*********POZNÁVAT A CHRÁNIT********

LÉTO V POODŘÍ

9.ČERVNA 2018

SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÝKOLIV AVES

Trasa: Jistebník – PR Rákosina – Bažantí rybník – Bezruč – slepé rameno u Prosňáku ( stulík žlutý) – památný strom topol u Odry – Blücherův les – polanecké rybníky ……….cca 9 -10 km

S sebou: dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek: 30.-Kč (doprava, průvodce)
Kontakt: zo.csop.alces@email.cz

Ukliďme svět – Ukliďme Česko


ZO Českého svazu ochránců přírody Alces Vás zve na akci

Ukliďme svět – Ukliďme Česko 2018

26.-28. března – úklid břehů řeky Odry Polanka

Svinov SPŠ chemická kontakt: Mgr.Michal Franc ( 739654817 )

5. dubna – úklid PR Rezavka

SPŠ Ostrava-Vítkovice p.o. Zengrova 1 kontakt : Jan Mayer ( 733726250 ), Mgr. Eva Prokopová ( 774477480 )

6. dubna – úklid Naučné stezky Rezavka

MŠ Ukrajinská kontakt: Jan Mayer (733726250)

7. dubna – úklid národní přírodní rezervace Polanská niva ZO ČSOP Alces

sraz ČD Ostrava Svinov 9:20, ČD Jistebník 10:00 kontakt : Daniel Ptáček ( 773151127 )

7. dubna – úklid vodního toku Zábřežka ZO ČSOP Alces

sraz 9:00 zastávka MHD Pískové doly kontakt: Iva Weissová ( 775168416 )

na realizaci projektu se finančně podílí Statutární město Ostrava rukavice zajištěny
vhodný oděv, obuv ,dobrou náladu a fotoaparát s sebou

Takové to soví houkání

Takové to soví houkání
6. března 2018 17:00 – 21:00

17:00 – ekocentrum čsop ostrava V Zálomu, Ostrava Zábřeh ( MHD č.48 zastávka Pískové doly : přednáška o sovách, hlasy sov, rozbor vývržků

18:00 – přesun MHD do Třebovického parku – 19:00 ( průvodce E.Tošenovský), ukončení cca ve 21 hodin (podle houkání)

S sebou : dalekohled, jízdenku na MHD 30minut, čelovku, účastnický poplatek : 30.-Kč , každý odejde se sýčkem

Kontakt : Ptáček Dan (773151127) , Mayer Jan (733726250), zo.csop.alces@email.cz,

JARO V POODŘÍ

*********POZNÁVAT A CHRÁNIT********
JARO V POODŘÍ
17. března 2018
SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV

POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÝKOLIV AVES

Trasa : Studénka NS Kotvice – Oderská lávka – PR Bažantula – soutok Mlýnky a Bílovky – Dřevěný mlýn – PR Rákosina – Jistebník U Matěje ……….cca 10-11 km
S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 40.-Kč (doprava, průvodce)

Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, 733726250)

ZAMRZLÝMI MOKŘADY V POODŘÍ

ZAMRZLÝMI MOKŘADY V POODŘÍ
4.ÚNORA 2018

SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV ( POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÁKOLIV ANURA)
Ramsarská úmluva, celý názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (francouzsky Convention de Ramsar, anglicky The Ramsar Convention on Wetlands) je smlouva, která byla uzavřena 2. února 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká ramsarské.
Po vzniku samostatné České republiky byl ustaven v roce 1993 Český ramsarský výbor. Zákon o přistoupení k celosvětové Ramsarské úmluvě přijala Česká a Slovenská Federativní republika 2. února 1990. Na území České republiky je vyhlášeno 14 významných mokřadů, první jsou ještě z období Československa

V roce 1993 byly vyhlášeny mokřady v Poodří (RS6) o celkové ploše 5450 ha

Trasa : Jistebník – NPR Polanská niva – Polanka n.Odrou ( U Machů) cca 7,25km

S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 30.-Kč
Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, 733726250)

********4 roční období v Poodří ******** ZIMA

OD KOZMICKÝCH LUK AŽ DO GARAGE

OD KOZMICKÝCH LUK ( Hlučínské jezero, Opava , EVL Děhylov – rybník Štěpán) AŽ DO GARAGE
3.ÚNORA 2018

SRAZ V 8:30 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV ( POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÁKOLIV ANURA)

RAMSARSKÁ ÚMLUVA

Ramsarská úmluva, celý názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (francouzsky Convention de Ramsar, anglicky The Ramsar Convention on Wetlands) je smlouva, která byla uzavřena 2. února 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká ramsarské.
Po vzniku samostatné České republiky byl ustaven v roce 1993 Český ramsarský výbor. Zákon o přistoupení k celosvětové Ramsarské úmluvě přijala Česká a Slovenská Federativní republika 2. února 1990. Na území České republiky je vyhlášeno 14 významných mokřadů, první jsou ještě z období Československa

Evropsky významná lokalita Jilešovice-Děhylov :

Předmět ochrany: populace modráska bahenního (Phengaris nausithous)

 

 

Trasa: Kozmické louky v zimě – Hlučínské jezero – řeka Opava – EVL Jilešovice Děhylov rybník Štěpán ( Garage) …………….cca 10-11 km

S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 40.-Kč

Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, +420733726250)

AKCE BUTEO – zimní sčítání káně lesní a káně rousné

14.1.2018

AKCE BUTEO – zimní sčítání káně lesní a káně rousné

Trasa A: Proskovice – Jistebník sraz 9:00 zastávka MHD Horní cesta (26,27)
Z: Ptáček 773151127

Trasa B: Jistebník –Polanka sraz 9:25 nádraží ČD Ostrava Svinov , nádraží Jistebník 9:50
Z: Mayer 733726250

Trasa C: Svinov – Polanka sraz 10:30 zastávka Fibichova (45,46)
Z: Fiala 604706233

Trasa D: Stará Bělá – Polanka
Z: M.Bömerová

Kdo bude mít zájem se zúčastnit akce, nahlaste se přímo zodpovědné osobě za trasu, vyhodnocení akce U Machů 12-13 hod.