Otevřené oči – Brkoslav severní

Otevřené oči Termín : 01.12.2018- 21.03.2019

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus )

V zimě k nám ze severu nepravidelně přilétají brkoslavi severní. Je to pták velký jako špaček s hustým opeřením a krátkým, žlutě zakončeným ocasem. Kostřec je šedý, na hlavě má pták chocholku. Cvrčivý hlas. Let je rychlý, podobný letu špačka. Živí se převážně hmyzem, ale s oblibou ozobává ovoce (bobule), zvláště v zimě. Je to jeden z mála ptáků, který požírá jmelí bílé, ochmet evropský a kalinu obecnou. Dožívá se průměrně pěti let. Je typickým ptákem severských oblastí, jeho hnízdní areál se rozprostírá od severní Skandinávie přes Sibiř, Dálný východ až po Aljašku a severozápadní část Severní Ameriky až k severozápadní hranici USA. Charakteristickým prostředím je pro něj jehličnatý les charakteru tajgy, kde si vysoko ve stromech staví hnízdo z lišejníků, drobných větviček, trávy a mechu. Hnízdí jednou za sezónu (květen až červen), snůška obsahuje 4-7 vajec. Vajíčka zahřívá samička, zatímco sameček jí pilně nosí potravu.

  • V případě, že se Vám podaří objevit hejno brkoslavů, dejte nám prosím zprávu na email : zo.csop.alces@email.cz
  • Pozorování brkoslavů severních.: kde – kdy – na čem a kolik brkoslavů severních jste pozorovali

Akce Buteo

TERMÍN SČÍTÁNÍ: 18. listopadu 2018

A – Svinov – Polanka n.o

Fiala Lukáš 604 706 233

MHD 45, 46 zast. Fibichova O.-Svinov 10:30

B – Jistebník n.O. – Polanka n.O.

Mayer Jan 733 726 250

Nádraží ČD Jistebník n.O.
10:00

C- Proskovice – Jistebník n.O.

Dan Ptáček 773 151 127

MHD zastávka Dolní Proskovice 9:20

D – Stará Bělá – Polanka n.O.

Marta Bömerová 605 106 206

Stará Bělá Křižovatka 10:00

Vyhodnocení sčítání 12:00 -13:00 Polanka „U Machů“
případní zájemci hlaste se přímo u garanta trasy, dalekohledy s sebou

Další termíny zimního sčítání 19.1.2019 -16.3.2019

Ukliďme svět, Ukliďme Česko

15.září – úklid vodního toku Zábřežka ZO ČSOP Alces – sraz 9:00 zastávka MHD Pískové doly kontakt: Iva Weissová (775 168 416)

16.září – cyklostezka Jistebník – Polanka NPR Polanská niva ZO ČSOP Alces – sraz 8:30 nádraří ČD Ostrava Svinov Jih kontakt : Daniel Ptáček ( 773 151 127)

LÉTO V POODŘÍ

*********POZNÁVAT A CHRÁNIT********

LÉTO V POODŘÍ

9.ČERVNA 2018

SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÝKOLIV AVES

Trasa: Jistebník – PR Rákosina – Bažantí rybník – Bezruč – slepé rameno u Prosňáku ( stulík žlutý) – památný strom topol u Odry – Blücherův les – polanecké rybníky ……….cca 9 -10 km

S sebou: dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek: 30.-Kč (doprava, průvodce)
Kontakt: zo.csop.alces@email.cz

Ukliďme svět – Ukliďme Česko


ZO Českého svazu ochránců přírody Alces Vás zve na akci

Ukliďme svět – Ukliďme Česko 2018

26.-28. března – úklid břehů řeky Odry Polanka

Svinov SPŠ chemická kontakt: Mgr.Michal Franc ( 739654817 )

5. dubna – úklid PR Rezavka

SPŠ Ostrava-Vítkovice p.o. Zengrova 1 kontakt : Jan Mayer ( 733726250 ), Mgr. Eva Prokopová ( 774477480 )

6. dubna – úklid Naučné stezky Rezavka

MŠ Ukrajinská kontakt: Jan Mayer (733726250)

7. dubna – úklid národní přírodní rezervace Polanská niva ZO ČSOP Alces

sraz ČD Ostrava Svinov 9:20, ČD Jistebník 10:00 kontakt : Daniel Ptáček ( 773151127 )

7. dubna – úklid vodního toku Zábřežka ZO ČSOP Alces

sraz 9:00 zastávka MHD Pískové doly kontakt: Iva Weissová ( 775168416 )

na realizaci projektu se finančně podílí Statutární město Ostrava rukavice zajištěny
vhodný oděv, obuv ,dobrou náladu a fotoaparát s sebou

Takové to soví houkání

Takové to soví houkání
6. března 2018 17:00 – 21:00

17:00 – ekocentrum čsop ostrava V Zálomu, Ostrava Zábřeh ( MHD č.48 zastávka Pískové doly : přednáška o sovách, hlasy sov, rozbor vývržků

18:00 – přesun MHD do Třebovického parku – 19:00 ( průvodce E.Tošenovský), ukončení cca ve 21 hodin (podle houkání)

S sebou : dalekohled, jízdenku na MHD 30minut, čelovku, účastnický poplatek : 30.-Kč , každý odejde se sýčkem

Kontakt : Ptáček Dan (773151127) , Mayer Jan (733726250), zo.csop.alces@email.cz,

JARO V POODŘÍ

*********POZNÁVAT A CHRÁNIT********
JARO V POODŘÍ
17. března 2018
SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV

POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÝKOLIV AVES

Trasa : Studénka NS Kotvice – Oderská lávka – PR Bažantula – soutok Mlýnky a Bílovky – Dřevěný mlýn – PR Rákosina – Jistebník U Matěje ……….cca 10-11 km
S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 40.-Kč (doprava, průvodce)

Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, 733726250)

ZAMRZLÝMI MOKŘADY V POODŘÍ

ZAMRZLÝMI MOKŘADY V POODŘÍ
4.ÚNORA 2018

SRAZ V 9:25 NÁDRAŽÍ OSTRAVA SVINOV ( POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: JAKÁKOLIV ANURA)
Ramsarská úmluva, celý názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (francouzsky Convention de Ramsar, anglicky The Ramsar Convention on Wetlands) je smlouva, která byla uzavřena 2. února 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká ramsarské.
Po vzniku samostatné České republiky byl ustaven v roce 1993 Český ramsarský výbor. Zákon o přistoupení k celosvětové Ramsarské úmluvě přijala Česká a Slovenská Federativní republika 2. února 1990. Na území České republiky je vyhlášeno 14 významných mokřadů, první jsou ještě z období Československa

V roce 1993 byly vyhlášeny mokřady v Poodří (RS6) o celkové ploše 5450 ha

Trasa : Jistebník – NPR Polanská niva – Polanka n.Odrou ( U Machů) cca 7,25km

S sebou : dalekohled, svačinu, pití účastnický poplatek : 30.-Kč
Kontakt : Mayer Jan ( zo.csop.alces@email.cz, 733726250)

********4 roční období v Poodří ******** ZIMA